Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 12.4: Δημιουργία διαδικτυακού παρατηρητηρίου τουρισμού

Δημιουργία διαδικτυακού παρατηρητηρίου τουρισμού μέσω του οποίου θα δίδεται η δυνατότητα στους τουριστικούς εταίρους και στο ευρύ κοινό να ενημερώνονται σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα, μέσω αναλυτικών στατιστικών στοιχείων και εστιασμένων αναφορών.

Αρμόδιος Φορέας
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας