Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 4.1: Υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ρύθμισης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 4.1: Υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ρύθμισης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.

Υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ρύθμισης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς βάσει της σχετικής Σύστασης της ΕΕ και των κοινών θέσεων του Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC).


Αρμόδιος Φορέας
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας