ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής
 • Δράση 21.1: Εξασφάλιση υπηρεσιών επικοινωνιακού γραφείου για καταρτισμό λεπτομερούς επικοινωνιακού πλάνου προώθησης της ψηφιακής στρατηγικής στην κυπριακή κοινωνία

 • Δράση 21.2: Δημιουργία κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 • Δράση 21.3: Δημιουργία «Χάρτη Τιμών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών»

 • Δράση 22.1: Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επαναεπιβεβαιώσει την απόφαση του για τη δημιουργία τεσσάρων νέων οργανικών θέσεων στο ΤΗΕ και θα καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών να τις περιλάβει στον επόμενο προϋπολογισμό

 • Δράση 22.2: Το ΤΔΔΠ θα αξιολογήσει τις πρόσθετες ανάγκες του ΤΗΕ σε προσωπικό και θα υποβάλει σχετικές εισηγήσεις
 • _______________________________________________
  © 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  Ψηφιακή Κύπρος