Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 5.2: Προώθηση των δράσεων για διασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας Κυβερνητικού CERT

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 5.2: Προώθηση των δράσεων για διασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας Κυβερνητικού CERT

Προώθηση των δράσεων για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του Κυβερνητικού Computer Security Incident Response Team (CSIRT/CERT) από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ).


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας