Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.16: Δημόσια (στο Διαδίκτυο) διάθεση πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του κράτους

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.16: Δημόσια (στο Διαδίκτυο) διάθεση πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του κράτους

Δημόσια (στο Διαδίκτυο) διάθεση πληροφοριών (νομοθεσίες, κανονισμοί, οικονομικά στοιχεία, κλπ) που βρίσκονται στην κατοχή του κράτους.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας