ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης


Δημόσια (στο Διαδίκτυο) διάθεση πληροφοριών (νομοθεσίες, κανονισμοί, οικονομικά στοιχεία, κλπ) που βρίσκονται στην κατοχή του κράτους.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)

Πίσω
_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Ψηφιακή Κύπρος