Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 18.2: Δημιουργία ευρείας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ανταλλαγή πληροφοριών και προώθηση συνεργασιών για από κοινού εξέλιξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 18.2: Δημιουργία ευρείας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ανταλλαγή πληροφοριών και προώθηση συνεργασιών για από κοινού εξέλιξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών

Δημιουργία ευρείας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ανταλλαγή πληροφοριών και προώθηση συνεργασιών για από κοινού εξέλιξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών, όπως λειτουργεί στις πλείστες χώρες όπου έχουν προωθηθεί τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Στην πλατφόρμα αυτή θα ανακοινώνονται τα μελλοντικά σχέδια/έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται καλύτερα οι συνέργειες μεταξύ ιδιωτικού - δημόσιου τομέα καθώς και δημόσιου-δημόσιου τομέα και θα εντοπίζονται οι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των συστημάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει αρχικά να προωθηθεί η δημιουργία Διακυβερνητικής Ομάδας από όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα υπό την αιγίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων για να προωθήσουν τις πρώτες σε αυτή τη μορφή συνεργασίες και την σταδιακή δημιουργία της βάσης μιας πλατφόρμας – ITS CYPRUS.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας