Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.20: Λειτουργία περισσότερων ΚΕΠ

Λειτουργία περισσότερων ΚΕΠ σε επιλεγμένες τοποθεσίες ώστε ο κάθε πολίτης να έχει εύκολη πρόσβαση σε ένα από αυτά. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ να είναι στη βάση του one-stop-shop όπου με την χρήση των ΤΠΕ ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται για ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών του με το δημόσιο τομέα από ένα σημείο. Η δημιουργία και λειτουργία των ΚΕΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας