Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 2.1: Ετοιμασία σχεδίου αδειοδότησης ραδιοσυχνοτήτων για λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη βάση της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 2.1: Ετοιμασία σχεδίου αδειοδότησης ραδιοσυχνοτήτων για λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη βάση της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Ετοιμασία Σχεδίου Αδειοδότησης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα) για λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών όλων των τεχνολογιών που ανήκουν στην οικογένεια IMT (International Mobile Telecommunications) όπως GSM, UMTS, LTE, WiMax, μέχρι το πρώτο εξάμηνο 2012.Στο Σχέδιο θα καθοριστεί η γενική πολιτική αδειοδότησης του ραδιοφάσματος για λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα συμπεριληφθούν πρόνοιες όπως τεχνολογική ουδετερότητα, οι οποίες θα βασίζονται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ραδιοφάσματος. Επιπλέον, θα συμπεριληφθεί η επιβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων στους κατόχους αδειών ραδιοεπικοινωνιών (όπου είναι εφικτό) όπως γεωγραφικής κάλυψης και ταχύτητας πρόσβασης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Στόχου 1.1 –Σύνδεση της Κύπρου.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας