Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 18.3: Ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την χρήση των ευφυών συστημάτων μεταφορών

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 18.3: Ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την χρήση των ευφυών συστημάτων μεταφορών

Ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την χρήση των ευφυών συστημάτων μεταφορών από τη διακυβερνητική ομάδα με βάση και τη μελέτη που διεξήχθη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του δημόσιου και αλλά και ιδιωτικού τομέα. Η στρατηγική αυτή σε βάθος χρόνου θα εξελίσσεται και συντηρείται από το ITS CYPRUS. Στο παρόν στάδιο οι υφιστάμενες ανάγκες των εμπλεκόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών υποδεικνύουν ότι πρέπει να προωθηθούν άμεσα συστήματα όπως:

i. Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Πληροφόρησης του Κοινού (Προωθείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέσα από το πρόγραμμα της Ε.Ε. EASYWAY όπου και δίδεται συγχρηματοδότηση ύψους 20%).
ii. Προσωρινά – κινούμενα Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Πληροφόρησης του Κοινού για εργοτάξια στους αυτοκινητοδρόμους (τα πρώτα συστήματα χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού για την κατασκευή του κόμβου παρά το ΓΣΠ και την διαπλάτυνση του αυτοκινητοδρόμου σε έξι λωρίδες).
iii. Συστήματα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δημόσιων Μεταφορών (έχει ενσωματωθεί στα Συμβόλαια Παραχώρησης για Δημόσιες Μεταφορές και παρακολουθείται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών).
iv. Συστήματα Έκδοσης και Ακύρωσης Εισιτηρίων (έχει ενσωματωθεί στα Συμβόλαια Παραχώρησης για Δημόσιες Μεταφορές και παρακολουθείται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών).
v. Σύστημα διαχείρισης χώρων στάθμευσης και πληροφόρησης κοινού (προωθείται από το Δήμο Λευκωσίας).Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας