Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 5.4: Επαναξιολόγηση από ΓΕΡΗΕΤ, σε συνεργασία με τα Εθνικά CERT, της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους για κάλυψη της επιχειρηματικής κοινότητας

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 5.4: Επαναξιολόγηση από ΓΕΡΗΕΤ, σε συνεργασία με τα Εθνικά CERT, της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους για κάλυψη της επιχειρηματικής κοινότητας

Επαναξιολόγηση από το ΓΕΡΗΕΤ, σε συνεργασία με τα Εθνικά CSIRT/CERT, της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους για κάλυψη της επιχειρηματικής κοινότητας.


Αρμόδιος Φορέας
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας