Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 9.6: Δημιουργία και χρήση τηλε-ιατρικών εφαρμογών μεταξύ των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για την εξ-αποστάσεως ιατρική εξέταση (τηλε-εξέταση) και διάγνωση των ασθενών

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 9.6: Δημιουργία και χρήση τηλε-ιατρικών εφαρμογών μεταξύ των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για την εξ-αποστάσεως ιατρική εξέταση (τηλε-εξέταση) και διάγνωση των ασθενών

Δημιουργία και χρήση τηλε-ιατρικών εφαρμογών μεταξύ των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για την εξ-αποστάσεως ιατρική εξέταση (τηλε-εξέταση) και διάγνωση των ασθενών. Οι εφαρμογές αυτές θα επιτρέψουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των παροχέων υπηρεσιών υγείας και όλοι οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες και πιο εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκονται. Οι τηλε-ιατρικές εφαρμογές θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στα απομακρυσμένα ιατρικά κέντρα που εξ αντικειμένου δε διαθέτουν την εξειδίκευση και εξοπλισμό που διαθέτουν τα κεντρικά νοσοκομεία.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Υγείας (ΥΥ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας