Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 10.3: Ανάληψη από το ΤΥΠ της αρμοδιότητας παροχής αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και ενσωμάτωσης τους στην η-ταυτότητα

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 10.3: Ανάληψη από το ΤΥΠ της αρμοδιότητας παροχής αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και ενσωμάτωσης τους στην η-ταυτότητα

Ανάληψη από το ΤΥΠ της αρμοδιότητας του Παροχέα Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) ή Παροχέα Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (ΠΑΠ), η οποία θα εκδίδει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και παράλληλα θα τα ενσωματώνει στην η-ταυτότητα.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας