Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 6.1: Διεξαγωγή μελέτης για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου, το οποίο να υποστηρίζει όλες τις επικοινωνίες της Κυβέρνησης

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 6.1: Διεξαγωγή μελέτης για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου, το οποίο να υποστηρίζει όλες τις επικοινωνίες της Κυβέρνησης

Διεξαγωγή μελέτης για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου, το οποίο να υποστηρίζει όλες τις επικοινωνίες της Κυβέρνησης (περιλαμβανομένων και των επικοινωνιών των νοσηλευτηρίων και εκπαιδευτηρίων), καθώς και εφαρμογές κοινής ωφέλειας. Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης θα μελετηθεί και η ανάγκη για δικτύωση μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και των Πρεσβειών και Προξενείων της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Η μελέτη θα καλύψει, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην αρχιτεκτονική του δικτύου, καθώς και το μοντέλο και το κόστος υλοποίησης του, περιλαμβανομένου και του μοντέλου διαχείρισης του.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας