Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 11.4: Δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μουσείου

Δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μουσείου το οποίο θα φιλοξενεί ψηφιακά όλα τα αρχαία εκθέματα που διαθέτει η Κύπρος, όλα τα αρχαία μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου καθώς και τις αρχαιολογικές εκθέσεις της Κύπρου στο εξωτερικό. Το Ψηφιακό Μουσείο θα προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της Κύπρου διεθνώς. Το Ψηφιακό Μουσείο θα εισάξει την Κύπρο στο σπίτι του κάθε πολίτη ανά το παγκόσμιο. Θα βοηθήσει επίσης και το εθνικό μας πρόβλημα αφού θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν την Κύπρο, τον πολιτισμό της και την ιστορία της.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Αρχαιοτήτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας