Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής > Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών

Δράσεις Ψηφιακής ΣτρατηγικήςΣτόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών

Η «συμμετοχή όλων των πολιτών στην ψηφιακή Κύπρο» αφορά την ηλεκτρονική ενσωμάτωση καθώς και την χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των ΤΠΕ από όλους τους πολίτες. Οι ΤΠΕ δημιουργούν νέες ευκαιρίες σε αρκετούς ανθρώπους, συνδέοντας τους με την αγορά εργασίας, τις νέες μορφές επικοινωνίας και συμμετοχής και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι πολίτες πρέπει να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες επειδή οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν με πρακτικό τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Βρίσκουν περισσότερες ευκαιρίες, έχουν ταχύτερη και πληρέστερη κατάρτιση και μπορούν να ανταποκρίνονται γρηγορότερα στις εκάστοτε απαιτήσεις. Η ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ωφελειών της τεχνολογίας, σε όλο το εύρος της κοινωνίας.

Η ηλεκτρονική ενσωμάτωση αφορά την χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, ειδικά ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές τις τεχνολογίες. Ακόμα, η ηλεκτρονική ενσωμάτωση αναφέρεται στις νέες δυνατότητες και τις νέες «ψηφιακές ευκαιρίες» που διαμορφώνονται για όλους τους πολίτες. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι επίσης αναγκαίος στις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου όλα τα στρώματα της κοινωνίας να ενταχθούν πλήρως στο εργατικό δυναμικό, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. H ηλεκτρονική ενσωμάτωση των ειδικών ομάδων του πληθυσμού απαιτεί παρακολούθηση, σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, με απώτερο στόχο την εκπαίδευση όλων των ευάλωτων ομάδων στην χρήση όλων των μέσων που απαιτούνται για να πετύχει η ένταξή τους στην ψηφιακή κοινωνία.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τις ακόλουθες Δράσεις: • Δράση 14.1: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους (e-Skills For All)»

 • Δράση 14.2: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πολιτότητα» για τη μαζική κατάρτιση του ψηφιακά αναλφάβητου πληθυσμού της Κύπρου

 • Δράση 14.3: Προώθηση και Επέκταση της Κυπριακής Πύλης Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)

 • Δράση 14.4: Ανάπτυξη περαιτέρω προγραμμάτων για προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων

 • Δράση 14.5: Ηλεκτρονική δικτύωση των πυρήνων μάθησης στη δημόσια υπηρεσία και μετατροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την παραδοσιακή μορφή στη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης

 • Δράση 15.1: Εγκατάσταση σε Δήμους και Κοινότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου να λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για διεκπεραίωση των συναλλαγών τους ηλεκτρονικά

 • Δράση 15.2: Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για δημιουργία ασύρματου τοπικού δικτύου για δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε συγκεκριμένα δημόσια σημεία

 • Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

  Κάντο_Ηλεκτρονικά

  Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας