Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 1.1: Ενσωμάτωση των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών από ΓΕΡΗΕΤ και ΤΗΕ

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 1.1: Ενσωμάτωση των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών από ΓΕΡΗΕΤ και ΤΗΕ

Οι Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το 2004. Οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες με τις οποίες τροποποιούνται οι προαναφερόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι οι 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ, οι πρόνοιες των οποίων έχουν ενσωματωθεί σε τροποποιητικά Νομοσχέδια του ΓΕΡΗΕΤ και του ΤΗΕ.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας