Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 13.2: Ανάλογα με τα αποτελέσματα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για ανάληψη του όλου έργου από Στρατηγικό Επενδυτή

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 13.2: Ανάλογα με τα αποτελέσματα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για ανάληψη του όλου έργου από Στρατηγικό Επενδυτή

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά) θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (διενέργεια μελέτης για ανάληψη του όλου έργου από Στρατηγικό Επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πλάνων, τη δημιουργία, λειτουργία και επαναφορά του έργου στο Κράτος και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας) για την ανάθεση του έργου σε στρατηγικό επενδυτή.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας