Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Οριζόντιες Δράσεις > Οριζόντιες Δράσεις > Δράση 22.1: Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επαναεπιβεβαιώσει την απόφαση του για τη δημιουργία τεσσάρων νέων οργανικών θέσεων στο ΤΗΕ και θα καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών να τις περιλάβει στον επόμενο προϋπολογισμό

Οριζόντιες ΔράσειςΔράση 22.1: Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επαναεπιβεβαιώσει την απόφαση του για τη δημιουργία τεσσάρων νέων οργανικών θέσεων στο ΤΗΕ και θα καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών να τις περιλάβει στον επόμενο προϋπολογισμό

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επαναεπιβεβαιώσει την απόφαση του για τη δημιουργία τεσσάρων νέων οργανικών θέσεων στο ΤΗΕ και θα καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών να τις συμπεριλάβει στον επόμενο προϋπολογισμό.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας