Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 11.3: Επέκταση της ψηφιοποίησης των αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και δημιουργία «συνδέσμων» (links) με τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 11.3: Επέκταση της ψηφιοποίησης των αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και δημιουργία «συνδέσμων» (links) με τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους

Επέκταση της ψηφιοποίησης των αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και εμπλουτισμός με τη δημιουργία «συνδέσμων» (links) με τους αρχαιολογικούς χώρους απ’ όπου προέρχονται τα αντικείμενα. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να περιληφθούν ταινίες μικρού μήκους που ήδη υπάρχουν, (π.χ. για τις ανασκαφές της Σουηδικής Αποστολής, για τα Τείχη της Λευκωσίας κλπ.) και έχουν γίνει από διάφορους φορείς σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Αρχαιοτήτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας