Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Οριζόντιες Δράσεις > Οριζόντιες Δράσεις > Δράση 21.2: Δημιουργία κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οριζόντιες ΔράσειςΔράση 21.2: Δημιουργία κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Δημιουργία κώδικα ψηφιακών δικαιωμάτων και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπου θα επεξηγούνται τα δικαιώματα των πολιτών όπως αυτά απορρέουν από τη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, θα παρουσιάζονται διάφορες καλές πρακτικές χρήσης του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (περιλαμβανομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών/αγορών), με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση από παιδιά.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας