Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 19.4: Επιπλέον εξοπλισμός στο σύστημα τηλεμέτρησης για διαχείριση ποιοτικού και ποσοτικού περιεχομένου του δικτύου ύδρευσης και εγκατάσταση βαλβίδων για ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης αγωγών

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 19.4: Επιπλέον εξοπλισμός στο σύστημα τηλεμέτρησης για διαχείριση ποιοτικού και ποσοτικού περιεχομένου του δικτύου ύδρευσης και εγκατάσταση βαλβίδων για ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης αγωγών

Εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού στο σύστημα τηλεμέτρησης για να καλύπτει και τη διαχείριση θεμάτων τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού περιεχομένου του δικτύου ύδρευσης (εγκατάσταση εξοπλισμού που θα λαμβάνει μετρήσεις για την ποιότητα του νερού σε επιλεγμένα σημεία πχ συγκέντρωση χλωρίου και ανάλογα με τη μέτρηση θα ρυθμίζεται η απολύμανση του νερού). Επιπλέον, το σύστημα τηλεμέτρησης θα εφοδιαστεί και με κατάλληλες βαλβίδες για ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης στους αγωγούς αναλόγως της ζήτησης και των αναγκών σε πίεση για κάθε περιοχή.


Αρμόδιος Φορέας
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας