Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Οριζόντιες Δράσεις > Οριζόντιες Δράσεις > Δράση 21.3: Δημιουργία «Χάρτη Τιμών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών»

Οριζόντιες ΔράσειςΔράση 21.3: Δημιουργία «Χάρτη Τιμών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών»

Δημιουργία «Χάρτη Τιμών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών», ο οποίος θα είναι δημόσια διαθέσιμος στην ιστοσελίδα «Ψηφιακή Κύπρος». Σε αυτό τον ιστοχώρο θα αναλύονται οι ευρυζωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τους διάφορους παροχείς, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν καλύτερη εικόνα του κόστους και των ωφελημάτων των υπηρεσιών που μπορούν να επιλέξουν. Συγκεκριμένα, μπορούν να αναλύονται και να συγκρίνονται τα έξης:

i. Προϊόντα ευρυζωνικών υπηρεσιών (πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ψηφιακή τηλεόραση, κλπ) κατά παροχέα και τα χαρακτηριστικά τους,
ii. κόστος υπηρεσιών κατά προϊόν και κατά υπηρεσία (βασικά πακέτα, επιπρόσθετες υπηρεσίες, κλπ),
iii. ειδικές προσφορές κατά παροχέα,
iv. ειδικά προϊόντα για άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας