Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 1.5: Προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών για συμφέρουσες και υλοποιήσιμες επενδύσεις

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 1.5: Προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών για συμφέρουσες και υλοποιήσιμες επενδύσεις

Προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των διαφόρων φορέων, έτσι ώστε οι συνολικές επενδύσεις να είναι συμφέρουσες και υλοποιήσιμες. Για να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα οφέλη και να πετύχουμε τους στόχους του Στόχου 1.1 –Σύνδεση της Κύπρου κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο, στις περιπτώσεις όπου είναι πρόσφορο, πρέπει να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων φορέων, ώστε οι συνολικές επενδύσεις να είναι συμφέρουσες και έτσι να πραγματοποιηθούν. Η Κυβέρνηση θα ενεργήσει ως καταλύτης προς το σκοπό αυτό, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και η λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, περιλαμβανομένων και ρυθμιστικών, αν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη.


Αρμόδιος Φορέας
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας