Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.12: Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με τις δεξιότητες τους στη διαχείριση των ΤΠΕ

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.12: Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με τις δεξιότητες τους στη διαχείριση των ΤΠΕ

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών αναφορικά με τις δεξιότητες τους στη διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αλλά και της ίδιας της πληροφορίας και διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, με απώτερο σκοπό τον καθορισμό πολιτικής για το θέμα βάσει αξιόπιστων δεδομένων. Για το λόγο αυτό σχεδιάζεται η συμμετοχή του ΥΠΠ στη διεθνή έρευνα International Computer and Information Literacy Study.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας