Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 3.2: Διεύρυνση των εργασιών του Παρατηρητηρίου Αγοράς που διατηρεί το ΓΕΡΗΕΤ για την περίοδο 2011-12-13

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 3.2: Διεύρυνση των εργασιών του Παρατηρητηρίου Αγοράς που διατηρεί το ΓΕΡΗΕΤ για την περίοδο 2011-12-13

Διεύρυνση των εργασιών και δημοσιεύσεων/παραδοτέων του Παρατηρητηρίου Αγοράς που διατηρεί το ΓΕΡΗΕΤ για την περίοδο 2011-12-13, και ανάπτυξη συγκριτικού μοντέλου των προϊόντων που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά. Στο Παρατηρητήριο Αγοράς θα περιλαμβάνονται:

• Χάρτης διαθέσιμων ευρυζωνικών προϊόντων και τιμών ευρυζωνικών υπηρεσιών
• Αρχείο υποδομών
• Χάρτης ευρυζωνικής κάλυψης
• Χάρτης αξιοποίησης διαθέσιμων ευρυζωνικών προϊόντων

Το Παρατηρητήριο Αγοράς θα χρησιμοποιείται τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τους παροχείς δικτύων και υπηρεσιών και προβλέπεται να ενισχύσει τους δίαυλους ενημέρωσης της αγοράς με αντικειμενικό στόχο την αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα.


Αρμόδιος Φορέας
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας