Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 6.2: Υλοποίηση του ενοποιημένου δικτύου δημόσιων υπηρεσιών

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 6.2: Υλοποίηση του ενοποιημένου δικτύου δημόσιων υπηρεσιών

Υλοποίηση του ενοποιημένου δικτύου δημόσιων υπηρεσιών.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας