Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου

Δράσεις Ψηφιακής ΣτρατηγικήςΣτόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου

Η «Σύνδεση της Κύπρου» αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, υψηλής ταχύτητας από όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή Κύπρο. Περιλαμβάνει επίσης θέματα προώθησης του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν διάφορες υποδομές που να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ταχύτητας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς όλους τους πολίτες σε προσιτές τιμές. Οι επικοινωνίες και η διακίνηση πληροφοριών πρέπει να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και γνωστό επίπεδο ποιότητας.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τις ακόλουθες Δράσεις: • Δράση 1.1: Ενσωμάτωση των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών από ΓΕΡΗΕΤ και ΤΗΕ

 • Δράση 1.2: Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ενσύρματων υποδομών

 • Δράση 1.3: Βελτίωση του πλαισίου για την ανάπτυξη ασύρματων υποδομών

 • Δράση 1.4: Εξέταση και ανάλυση των αγορών ευρυζωνικής πρόσβασης

 • Δράση 1.5: Προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών για συμφέρουσες και υλοποιήσιμες επενδύσεις

 • Δράση 2.1: Ετοιμασία σχεδίου αδειοδότησης ραδιοσυχνοτήτων για λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη βάση της τεχνολογικής ουδετερότητας.

 • Δράση 3.1: Αξιολόγηση των τάσεων των καταναλωτών, εντός του 2011 (ζήτηση και τιμολόγηση προϊόντων ευρυζωνικής πρόσβασης)

 • Δράση 3.2: Διεύρυνση των εργασιών του Παρατηρητηρίου Αγοράς που διατηρεί το ΓΕΡΗΕΤ για την περίοδο 2011-12-13

 • Δράση 4.1: Υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ρύθμισης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.

 • Δράση 4.2: Εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και διαμόρφωση τελικής επιλογής του τύπου του δικτύου FTTH καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του, λόγω του ρυθμιστικού πλαισίου

 • Δράση 4.3: Μελέτη του ενδεχομένου να επιχορηγηθεί η αλλαγή της εσωτερικής καλωδίωσης στα υποστατικά πελατών (εγκατάσταση οπτικών ινών, τερματικών κλπ)

 • Δράση 5.1: Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημιουργία συνθηκών και διοικητικών δομών προστασίας υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 • Δράση 5.2: Προώθηση των δράσεων για διασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας Κυβερνητικού CERT

 • Δράση 5.3: Προώθηση δράσεων για διασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας του Ακαδημαϊκού CERT

 • Δράση 5.4: Επαναξιολόγηση από ΓΕΡΗΕΤ, σε συνεργασία με τα Εθνικά CERT, της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους για κάλυψη της επιχειρηματικής κοινότητας

 • Δράση 5.5: Καταρτισμός σχεδίου στρατηγικής για τη προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών (CIIP)

 • Δράση 5.6: Καταρτισμός σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για τη προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών (CIIP)

 • Δράση 5.7: Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης για θέματα Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών

 • Δράση 5.8: Υλοποίηση προγράμματος για την ασφάλεια της πρόσβασης των παιδιών στο Διαδίκτυο

 • Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

  Κάντο_Ηλεκτρονικά

  Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας