Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 19.5: Αύξηση των περιοχών/ζωνών που ελέγχονται με τηλεμέτρηση στο δίκτυο ύδρευσης

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 19.5: Αύξηση των περιοχών/ζωνών που ελέγχονται με τηλεμέτρηση στο δίκτυο ύδρευσης

Αύξηση των περιοχών/ζωνών που ελέγχονται με τηλεμέτρηση για να περιοριστεί το εύρος της περιοχής όπου εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα και συνεπακόλουθα να περιορίζεται και ο χρόνος για τον ακριβή εντοπισμό του σημείου (πχ διαρροή) στο δίκτυο ύδρευσης.

Αρμόδιος Φορέας
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας