Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.11: Πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες αιχμής μέσα από την ανάπτυξη κέντρων αλληλεπιδραστικής μάθησης

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.11: Πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες αιχμής μέσα από την ανάπτυξη κέντρων αλληλεπιδραστικής μάθησης

Πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες αιχμής μέσα από την ανάπτυξη κέντρων αλληλεπιδραστικής μάθησης.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας