Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 4.3: Μελέτη του ενδεχομένου να επιχορηγηθεί η αλλαγή της εσωτερικής καλωδίωσης στα υποστατικά πελατών (εγκατάσταση οπτικών ινών, τερματικών κλπ)

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 4.3: Μελέτη του ενδεχομένου να επιχορηγηθεί η αλλαγή της εσωτερικής καλωδίωσης στα υποστατικά πελατών (εγκατάσταση οπτικών ινών, τερματικών κλπ)

Μελέτη του ενδεχομένου να επιχορηγηθεί η αλλαγή της εσωτερικής καλωδίωσης στα υποστατικά πελατών (εγκατάσταση οπτικών ινών, τερματικών κλπ), έτσι ώστε να τονωθεί η ζήτηση για μεταφορά στο νέο δίκτυο. Η αλλαγή στην εσωτερική καλωδίωση ενός κτιρίου χρειάζεται (εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη) για να μπορούν να συνδεθούν με τα δίκτυα οπτικών ινών FTTH.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας