Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 8.4: Κίνητρα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης



Δράση 8.4: Κίνητρα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Παροχή κινήτρων στον πολίτη και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κίνητρα αυτά μπορεί να αφορούν στη γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών ή έκπτωση στην πληρωμή οφειλών.


Αρμόδιος Φορέας
Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου






Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας