Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.3: Αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλα τα σχολεία (ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή)

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.3: Αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλα τα σχολεία (ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή)

Αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλα τα σχολεία έτσι που να αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας