Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.4: Υλοποίηση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών

Υλοποίηση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας