Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.11: Εντοπισμός των βασικών υπηρεσιών που δεν μπορούν να προσφερθούν πλήρως ηλεκτρονικά, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, και να γίνει τροποποίηση των νομοθεσιών αυτών, έτσι ώστε και αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.11: Εντοπισμός των βασικών υπηρεσιών που δεν μπορούν να προσφερθούν πλήρως ηλεκτρονικά, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, και να γίνει τροποποίηση των νομοθεσιών αυτών, έτσι ώστε και αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά

Εντοπισμός των βασικών υπηρεσιών που δεν μπορούν να προσφερθούν πλήρως ηλεκτρονικά, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπου ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να παραβρεθεί αυτοπροσώπως στην Κυβερνητική Υπηρεσία και να γίνει τροποποίηση των νομοθεσιών αυτών, έτσι ώστε και οι δημόσιες υπηρεσίες που διέπονται από αυτές τις νομοθεσίες να μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας