Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 9.5: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL). Προτείνεται όπως αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση με την επιλογή μιας ομάδας ηλικιωμένων που ζουν σε κάποια αγροτική περιοχή

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 9.5: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL). Προτείνεται όπως αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση με την επιλογή μιας ομάδας ηλικιωμένων που ζουν σε κάποια αγροτική περιοχή

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (Autonomous / Ambient Assisted Living - AAL), ώστε ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές με ιατρικά προβλήματα (ιδιαίτερα χρόνια) να ζουν ανεξάρτητα και να είναι ενεργά στην κοινωνία. Στο πρόγραμμα αυτό θα γίνεται και χρήση τηλε-ιατρικών εφαρμογών. Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού στα ιατρικά κέντρα και στους χώρους διαμονής των ατόμων που χρειάζονται να έχουν συνεχή ιατρική παρακολούθηση και δεν είναι εύκολο να επισκέπτονται τα ιατρικά κέντρα. Προτείνεται όπως αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση με την επιλογή μιας ομάδας ηλικιωμένων που ζουν σε κάποια αγροτική περιοχή.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Υγείας (ΥΥ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας