Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 10.1: Ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την προσωπική του η-ταυτότητα η οποία θα περιλαμβάνει την προσωπική ταυτότητά, τα βιομετρικά στοιχειά, την ηλεκτρονική υπογραφή και άλλα δεδομένα

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 10.1: Ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την προσωπική του η-ταυτότητα η οποία θα περιλαμβάνει την προσωπική ταυτότητά, τα βιομετρικά στοιχειά, την ηλεκτρονική υπογραφή και άλλα δεδομένα

Ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την προσωπική του η-ταυτότητα, η οποία θα περιλαμβάνει την προσωπική ταυτότητά, τα βιομετρικά στοιχειά, την ηλεκτρονική υπογραφή και άλλα δεδομένα. Οι η-ταυτότητες θα χρησιμοποιούνται για την εύκολη πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες ακόμη και μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές υπογραφές θα επιτρέψουν τη διεκπεραίωση συναλλαγών που απαιτούν την χρήση ιδιόχειρης υπογραφής, όπως συμβόλαια, συμβάσεις, κλπ.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας