Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Δράση 14.5: Ηλεκτρονική δικτύωση των πυρήνων μάθησης στη δημόσια υπηρεσία και μετατροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την παραδοσιακή μορφή στη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης

Στόχος 3 - Συμμετοχή των ΠολιτώνΔράση 14.5: Ηλεκτρονική δικτύωση των πυρήνων μάθησης στη δημόσια υπηρεσία και μετατροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την παραδοσιακή μορφή στη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης

Ηλεκτρονική δικτύωση των πυρήνων μάθησης, αυτοματοποίηση της διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και μετατροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την παραδοσιακή μορφή στη μορφή της ηλεκτρονικής μάθησης. Για να πετύχει τους πιο πάνω στόχους η ΚΑΔΔ:

i. θα προκηρύξει διαγωνισμό με σκοπό την απόκτηση πληροφοριακού συστήματος (λογισμικού και υλισμικού) το οποίο θα αυτοματοποιεί τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιλαμβανομένης της υποστήριξης των δραστηριοτήτων των πυρήνων μάθησης, θα υποστηρίζει τη μετατροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή και θα υποστηρίζει τη σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (eLearning) και τηλε-εκπαίδευση.

ii. Θα ψηφιοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΑΔΔ.


Αρμόδιος Φορέας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας