Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 7.13: Διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 7.13: Διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης έτσι ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών από όλες τις κατηγορίες χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας