Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Δράση 14.1: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους (e-Skills For All)»

Στόχος 3 - Συμμετοχή των ΠολιτώνΔράση 14.1: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους (e-Skills For All)»

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους (e-Skills For All)» για την απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων με βάση τις 7 ενότητες του ECDL, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Η κατάρτιση θα γίνεται με συνδυασμό παραδοσιακής μορφής μάθησης σε εκπαιδευτικό κέντρο και ηλεκτρονικής μάθησης με την χρήση του συστήματος “e-Gnosis” (Blended Learning).


Αρμόδιος Φορέας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας