Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.13: Πρόσβαση (επιγραμμικά) των σχολείων όλων των βαθμίδων σε εκπαιδευτικό σε υλικό/εκπαιδευτικές παραγωγές που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.13: Πρόσβαση (επιγραμμικά) των σχολείων όλων των βαθμίδων σε εκπαιδευτικό σε υλικό/εκπαιδευτικές παραγωγές που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πρόσβαση των σχολείων όλων των βαθμίδων μέσα από ιστοχώρο στο διαδίκτυο σε εκπαιδευτικό υλικό/εκπαιδευτικές παραγωγές (ντοκιμαντέρ, ταινίες κλπ) που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας