Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Στόχος 4- Εκπαίδευση και Μάθηση > Δράση 16.4: Λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής και πολυμέσων σε κάθε σχολείο

Στόχος 4- Εκπαίδευση και ΜάθησηΔράση 16.4: Λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής και πολυμέσων σε κάθε σχολείο

Λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής και πολυμέσων σε κάθε σχολείο. Τα εργαστήρια αυτά θα είναι στη βάση πρότυπων εργαστηρίων, ανάλογα με το επίπεδο των σχολικών μονάδων. Τα εργαστήρια θα χρησιμοποιούνται για ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις ψηφιακές εφαρμογές του Υπουργείου.

Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας