Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Δράση 14.2: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πολιτότητα» για τη μαζική κατάρτιση του ψηφιακά αναλφάβητου πληθυσμού της Κύπρου

Στόχος 3 - Συμμετοχή των ΠολιτώνΔράση 14.2: Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πολιτότητα» για τη μαζική κατάρτιση του ψηφιακά αναλφάβητου πληθυσμού της Κύπρου

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πολιτότητα» για τη μαζική κατάρτιση του ψηφιακά αναλφάβητου πληθυσμού της Κύπρου για την απόκτηση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και οι ιδιωτικοί οργανισμοί μέσω του Διαδικτύου. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο η εκπαίδευση αυτή να προσφερθεί και σε συνδυασμό με την χρήση ειδικά διαμορφωμένων και εξοπλισμένων κινητών εκπαιδευτικών μονάδων που θα εκπαιδεύουν κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά κέντρα, όπως άτομα που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, φυλακισμένους κλπ. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ειδικά προσαρμοσμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης πληκτρολογίων επί της οθόνης (on-screen keyboards), ειδικών ‘ποντικών’ για παράλυτους, οθόνες Μπράιγ και βοηθήματα ομιλίας για άτομα με προβλήματα όρασης.


Αρμόδιος Φορέας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας