Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 1.4: Εξέταση και ανάλυση των αγορών ευρυζωνικής πρόσβασης

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 1.4: Εξέταση και ανάλυση των αγορών ευρυζωνικής πρόσβασης

Εξέταση των αγορών ευρυζωνικής πρόσβασης και αξιολόγηση της εικόνας που συνθέτουν τα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο μέχρι σήμερα, μέσα στο 2011. Στόχος της άσκησης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με:

i. την αποδοτικότητα των υφιστάμενων επενδύσεων σε βάθος χρόνου σε σχέση με την προοπτική ανάπτυξης ευρυζωνικών εφαρμογών και την προσπάθεια αποτροπής δημιουργίας συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού,
ii. την πιθανή ύπαρξη περιορισμών (και πιθανά μέτρα άρσης τους) οι οποίοι οδηγούν σε τεχνητή αύξηση του κόστους ανάπτυξης δικτύου και κατ’ επέκταση σε τεχνητή αύξηση των χονδρικών/λιανικών τιμών που προσφέρονται στην αγορά για προϊόντα ευρυζωνικής πρόσβασης.


Αρμόδιος Φορέας
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας