Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 19.3: Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού έλεγχου ποταμών και φραγμάτων (remote sensing)

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 19.3: Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού έλεγχου ποταμών και φραγμάτων (remote sensing)

Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού έλεγχου ποταμών και φραγμάτων (remote sensing).

Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας