Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 9.3: Δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων Υγείας (ΠΔΥ) για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων καθώς και ιδιωτών γιατρών

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 9.3: Δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων Υγείας (ΠΔΥ) για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων καθώς και ιδιωτών γιατρών

Δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων Υγείας (ΠΔΥ) για την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων καθώς και ιδιωτών γιατρών. Η καθημερινή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων υγείας είναι μεγάλη και κρίσιμη όσον αφορά το κόστος την ποιότητα και τις υπηρεσίες όλου του Συστήματος Υγείας. Τα ΠΔΥ θα δίνουν τη δυνατότητα στους παροχείς υγείας να έχουν πρόσβαση στη σωστή πληροφορία όποια στιγμή θελήσουν. Επιτρέπουν επίσης την ανταλλαγή δεδομένων πιο εύκολα μεταξύ των φορέων υγείας. Τέλος, επιτυγχάνεται καλύτερη δυνατή καθοδήγηση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των ασθενών με τελικό στόχο τη συνέχεια στην παροχή υγείας.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Υγείας (ΥΥ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας