Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 4.2: Εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και διαμόρφωση τελικής επιλογής του τύπου του δικτύου FTTH καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του, λόγω του ρυθμιστικού πλαισίου

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 4.2: Εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και διαμόρφωση τελικής επιλογής του τύπου του δικτύου FTTH καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του, λόγω του ρυθμιστικού πλαισίου

Εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και διαμόρφωση τελικής επιλογής του τύπου του δικτύου FTTH καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2012, λόγω της δημοσιοποίησης του εισηγητικού του ρυθμιστικού πλαισίου (δημόσια διαβούλευση) και την επακόλουθη οριστικοποίησή του με την έκδοση των σχετικών διαταγμάτων μέχρι τον Ιούνιο 2012.


Αρμόδιος Φορέας
Φορείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας