Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου > Δράση 3.1: Αξιολόγηση των τάσεων των καταναλωτών, εντός του 2011 (ζήτηση και τιμολόγηση προϊόντων ευρυζωνικής πρόσβασης)

Στόχος 1 - Σύνδεση της ΚύπρουΔράση 3.1: Αξιολόγηση των τάσεων των καταναλωτών, εντός του 2011 (ζήτηση και τιμολόγηση προϊόντων ευρυζωνικής πρόσβασης)

Αξιολόγηση των τάσεων των καταναλωτών, εντός του 2011, αναφορικά με την ελαστικότητα της ζήτησης προϊόντων ευρυζωνικής πρόσβασης και τη συμπεριφορά τους έναντι της πολιτικής δεσμοποίησης υπηρεσιών (3ple, 4ple play) που φαίνεται να υιοθετούν οι παροχείς στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στόχος της άσκησης θα είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την προσιτότητα της λιανικής τιμολόγησης προϊόντων ευρυζωνικής πρόσβασης και η ενίσχυση της επιχειρηματολογίας σε σχέση με τα μέτρα που δυνατόν να προκύψουν από την Δράση 1.4 (ii).


Αρμόδιος Φορέας
Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας