Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης > Δράση 13.1: Δημοσίευση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πάρκο της Γνώσης, που θα αφορά Στρατηγικούς Επενδυτές που θα αναλάβουν τη δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου της Γνώσης

Στόχος 2 - Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας ΔιοίκησηςΔράση 13.1: Δημοσίευση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πάρκο της Γνώσης, που θα αφορά Στρατηγικούς Επενδυτές που θα αναλάβουν τη δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου της Γνώσης

Δημοσίευση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πάρκο της Γνώσης πού θα αφορά Στρατηγικούς Επενδυτές που θα επιθυμούσαν να αναλάβουν τη δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου της Γνώσης, η οποία θα περιλαμβάνει το γενικό πλαίσιο και τα πιθανά κίνητρα που θα παρέχονται στο στρατηγικό επενδυτή και στις εταιρείες που θα στεγαστούν στο Πάρκο της Γνώσης.


Αρμόδιος Φορέας
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας