Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Δράση 14.3: Προώθηση και Επέκταση της Κυπριακής Πύλης Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)

Στόχος 3 - Συμμετοχή των ΠολιτώνΔράση 14.3: Προώθηση και Επέκταση της Κυπριακής Πύλης Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)

Προώθηση και επέκταση της Κυπριακής Πύλης Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ), μια μη κερδοσκοπική διαδικτυακή υπηρεσία, που προσφέρει τις υπηρεσίες της στον επιχειρηματικό κόσμο από το Δεκέμβριο του 2009. Η συνεχής προώθηση και επέκταση της ΚΥΠΕΠ θα αναβαθμίσει και το επίπεδο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με απώτερο στόχο την ουσιαστική εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου και του πολίτη μέσω του Διαδικτύου.

Αρμόδιος Φορέας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας